klikme
Home - Begin - Pagina 2
Aanbieders

U heeft gezocht op Betrokkenheid

Wij hebben 313 producten gevonden

Vorige 209 tot 312 van 313 Volgende
153095912
€ 0.00
geen titel
153096266
€ 0.00
geen titel
153096316
€ 0.00
geen titel
153096572
€ 0.00
geen titel
153101599
€ 0.00
geen titel
153102417
€ 0.00
geen titel
153103563De kerk die leeft
De kerk die leeft
€ 14.90
http://www.zoeb.nl/productimages/9789055604357.jpg
Onbekend
Vijf pijlers van de christelijke gemeente<BR>Kamsteeg legt een open visie neer voor de toekomst van de kerk. Hij is sterk geÔnspireerd door Amerikaanse theologen als Keller en Packer. In een persoonlijk verhaal vertelt hij over de boeiende ontmoetingen met hen tijdens zijn 'Amerika-reizen'. <BR>Daarnaast bespreekt Kamsteeg in dit vlot geschreven boek vijf pijlers die volgens hem noodzaak zijn voor elke kerk. Het gaat in de gemeente om echte kennis van Gods karakter, het gebedsleven, een persoonlijk geloof, missionair zijn en maatschappelijke betrokkenheid. <BR>
Zoeb
153104879Veranderen in dialoog
Veranderen in dialoog
€ 19.95
http://www.zoeb.nl/productimages/9789055947683.jpg
Onbekend
Centraal in dit boek staat succesvol veranderen door medewerkers erbij tebetrekken. Aan de hand van een groot aantal praktijkervaringen schetsen de auteurs hoe belangrijk het is om bij veranderingsprocessen te investeren in betrokkenheid van medewerkers. Zij gaan ook in op valkuilen die men daarbij kanaantreffen.Het begrip betrokkenheid wordt nader uitgewerkt, naast begrippen als werkplezier,arbeidsvreugde en tevredenheid. Vervolgens schetsen de auteu
Zoeb
153105074
€ 0.00
geen titel
153105179
€ 0.00
geen titel
153105210De prijs van vrijwilligerswerk
De prijs van vrijwilligerswerk
€ 8.50
http://www.zoeb.nl/productimages/9789056296919.jpg
Onbekend
De laatste decennia laten een spectaculaire groei zien in deelname aan en belangstelling voor sport. Parallel hieraan zijn grote veranderingen zichtbaar in de organisatorische infrastructuur van de sport: de opmars van een veelzijdig commercieel sportaanbod, nieuwe non-profit initiatieven en een groeiende betrokkenheid van de overheid. Niet alleen de verandering, maar ook de continuÔteit is opmerkelijk. Want nog altijd is de traditionele voor-en-door-leden-sportvereniging een dominante factor in
Zoeb
153106459De kunst van het opvoeden
De kunst van het opvoeden
€ 24.95
http://www.zoeb.nl/productimages/9789057309205.jpg
Onbekend
Hebben opvoeden en kunst met elkaar te maken? Is opvoeden op zichzelf al een kunst? Dit rijk ge&iuml;llustreerde boek &lsquo;De Kunst van het Opvoeden&rsquo; beschrijft de historische relatie tussen markante opvoedkundige thema&rsquo;s en de Nederlandse schilder- en schrijfkunst.<BR> Vanaf de Gouden Eeuw verbeelden schilders als Jan Steen, Rembrandt van Rijn en Nicolaes Maes de dan geldende opvoedingsidealen. En samen met de vele moraliserende geschriften, zoals die van Jacob Cats en Hi&euml;ronymus van Alphen, zien we hoe beiden een eigen rol vervullen in de opvoeding vanaf de Gouden Eeuw. Ze schetsen een beeld van een ongekende betrokkenheid van de Nederlandse ouder bij de opvoeding.<BR> Door de strengheid en soberheid van het voornamelijk protestantse geloofsdenken in de eeuwen voor ons zou men verwachten dat de schilderijen en geschriften een streng en sober karakter dragen. Niets is minder waar, ze zijn vrolijk, speels, soms zelfs schalks. De moralistische, opvoedkundige boodschap is met een glimlach het huis binnen gebracht en lijkt te zeggen: &lsquo;Kijk hier! Dit ben ik! Dit is mijn familie en zo voeden we op&rsquo;. En dat is uniek, een bron van herkenning en daarmee tijdloos tegelijk.<BR>
Zoeb
153106577Dat ik mij haasten zou
Dat ik mij haasten zou
€ 13.95
http://www.zoeb.nl/productimages/9789057411328.jpg
Onbekend
Deze bundel bevat 10 gelegenheidspredikaties.<BR> De titel van deze uitgave is genomen uit de tekst van de opgenomen oudejaarspredikatie, 2 Kronieken 35:21: &ldquo;En God heeft gezegd, dat ik mij haasten zou&rdquo;.<BR> Dat was ook de boodschap aan de toehoorders, dat men niet sterven kan zoals men geboren is. Zo mocht ds. J. Catsburg de wacht des Heeren waarnemen, hetgeen in de preken te vinden is.<BR> Daarbij lag de maatschappelijke betrokkenheid van een ieder, en het welzijn van de jeugd in het bijzonder, hem na aan het hart.<BR>
Zoeb
153107916Leren bij de Bron
Leren bij de Bron
€ 12.50
http://www.zoeb.nl/productimages/9789058297655.jpg
Onbekend
'Leren bij de Bron' - meditatiebundel voor leraren <BR>Het lectoraat heeft onder andere als doel de betrokkenheid van leraren op de bronnen voor christelijk onderwijs te versterken.De belangrijkste bron is de Bijbel. Binnenkort verschijnt een bundel die concreet materiaal biedt. Het is een meditatiebundel met als titel Leren bij de Bron - meditaties voor leraren. De bundel staat onder redactie van Bram de Muynck. De meditaties zijn geschreven door Wim Lindhout, Jan Noteboom, Rens Rottier en Bram de Muynck. Het boek wordt uitgegeven bij uitgeverij Groen te Heerenveen. <BR>De cover meldt het volgende:<BR> 'Een leraar heeft een hectisch beroep. Tijd voor rust en reflectie is er vaak niet. <BR>Toch zijn momenten van bezinning belangrijk. Om je door Gods Woord te laten voeden en te leven bij de Bron.<BR>Leren bij de Bron - meditaties voor leraren wil daarbij helpen. <BR>Het boek bevat 40 teksten waarin verwezen wordt naar thema's die je als leraar bezig houden. <BR>Per tekst wordt een schriftgedeelte besproken, een suggestie voor een te zingen lied gedaan en een aantal gespreksvragen gesteld'.<BR>
Zoeb
153109481Hou van je huwelijk
Hou van je huwelijk
€ 15.00
http://www.zoeb.nl/productimages/9789058814234.jpg
Onbekend
Een huwelijk begin je samen. En net als met veel zaken in het huwelijk is ůůk het huwelijk zelf iets waar je samen aan hebt te werken.<BR>Dit boek wil helpen vanuit een bijbelse mensvisie het huwelijk te bekijken en conclusies te trekken over de gezondheid daarvan. Daarbij laat het je kansen voor verbetering zien.<BR>Zes typen huwelijk worden besproken, van het jonge huwelijk tot aan het senior-huwelijk. De auteurs doen dit aan de hand van thema?s: dienstbaarheid; gezag en verdeling van zeggenschap; onderlinge omgang en betrokkenheid; onderlinge communicatie; creativiteit en scheppend vermogen.<BR>
Zoeb
153109657Koopman en dominee
Koopman en dominee
€ 15.00
http://www.zoeb.nl/productimages/9789058817006.jpg
Onbekend
Onze leiders over zichzelf en onze samenleving. Jarenlang was Nederland h&eacute;t gidsland, waar koopmansgeest en calvinisme in goed vertrouwen samengingen. Gedeelde christelijk-humanistische waarden als oprechtheid, betrokkenheid, ijver, zuinigheid en trouw stonden er centraal. Maar zijn deze waarden nog levend, en bovendien: hebben ze nog wel nut in de snel veranderende, door crises geteisterde eenentwintigste eeuw? In de bundel Koopman en dominee komen twintig leiders &ndash; managers, wetenschappers, politici, bestuurders &ndash; aan het woord.<BR> Ze vertellen welke traditionele waarden ze in hun jeugd hebben meegekregen en hoe die hun maatschappelijke rol hebben bepaald. Welke missie hebben zij en wat is hun visie op de huidige financi&euml;le, politieke en morele crisis? Samen vormen deze gebundelde interviews een inspirerende bijdrage tot de brede discussie over de toekomst van onze samenleving.<BR> Samenstellers Hans Valkenburg en Theo van Stuijvenberg interviewden twintig leiders uit alle geledingen van de Nederlandse maatschappij: Kader Abdolah, Peter Bakker, Antoine Bodar, Jan Louis Burggraaf, Cees Dekker, Marjolijn Februari, Bas Haring, Agnes Jongerius, Andreas Kinneging, Kees de Kort, Gerard de Korte, Margriet van der Linden, Piet Moerland, Liesbeth Noordegraaf-Eelens, Jacques Orie, Simon Reinink, Andr&eacute; Rouvoet, Marijn Simons, Naema Tahir en Ben Tiggelaar.<BR>
Zoeb
153109961
€ 0.00
geen titel
153110981Professioneel communiceren met ouders
Professioneel communiceren met ouders
€ 22.50
http://www.zoeb.nl/productimages/9789059316638.jpg
Onbekend
Als (aanstaand) leerkracht in het primair onderwijs moet je van alles weten en kunnen. Het samenwerken met ouders wordt daarin een steeds belangrijker onderdeel. Betrokkenheid van de ouders bij de school komt de ontwikkeling van de kinderen ten goede. Door ouders als partners te beschouwen kunnen leerkrachten op een positieve manier die betrokkenheid vergroten. Professioneel communiceren met ouders is daarvoor een eerste vereiste, en dat staat in dit boek centraal.In de eer
Zoeb
153112279De eigen aard van de overheid
De eigen aard van de overheid
€ 17.95
http://www.zoeb.nl/productimages/9789059722774.jpg
Onbekend
In De eigen aard van de overheid beschrijft Hans Berg de karakteristieke eigenschappen van de overheid en brengt deze in verband met het vaak bekritiseerde bureaucratische gedrag van politici en topambtenaren. Hij laat zien dat dit gedrag in zekere zin wordt veroorzaakt door deze systeemkenmerken en losstaat van de intelligentie, de betrokkenheid en integriteit van de hoofdrolspelers in het openbaar bestuur. Hans Berg bepleit onder meer het eerherstel van de geheel eigen identiteit va
Zoeb
153112352Tien jaar ervaring met de Europese kaderrichtlijn water: ambities en ambivalenties
Tien jaar ervaring met de Europese kaderrichtlijn water: ambities en ambivalenties
€ 19.95
http://www.zoeb.nl/productimages/9789059724709.jpg
Onbekend
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een van de belangrijkste en meest omvattende milieurichtlijnen in het hedendaagse waterbeheer. De richtlijn vraagt onder meer om een (internationale) stroomgebiedbenadering, actieve betrokkenheid van belanghebbenden, het terugwinnen van kosten voor waterdiensten en stelt ecologische en chemische kwaliteitsdoelen voor alle Europese oppervlakte- en grondwateren centraal. Ze is in deze aspecten vernieuwend. Er is lang en op hoog politiek niveau over deze richtlijn o
Zoeb
153112371
€ 0.00
geen titel
153112976
€ 0.00
geen titel
153116946Nederland als voorbeeldige natie
Nederland als voorbeeldige natie
€ 15.00
http://www.zoeb.nl/productimages/9789065508942.jpg
Onbekend
Sinds de negentiende eeuw laat Nederland zich erop voorstaan dat het in een aantal opzichten een voortrekkersrol vervult. Niet alleen wordt gewezen op onze traditie van vredelievendheid en tolerantie, maar ook op onze betrokkenheid bij de verbetering van de internationale samenwerking en op onze vredesbeweging. Daarnaast zouden de vreedzame en harmonieuze binnenlandse verhoudingen andere landen tot voorbeeld strekken. Maar in hoeverre is ons land daadwerkelijk een voorbeeld? Kennen wij ook niet
Zoeb
153117719Deugden van de humanistiek
Deugden van de humanistiek
€ 17.90
http://www.zoeb.nl/productimages/9789066659223.jpg
Onbekend
Humanistiek is een nog jonge, multidisciplinaire menswetenschap, die zowel qua inhoud als qua doel gericht is op zingeving en humanisering. De auteurs schetsen een beeld van de humanistiek via haar deugden: kwaliteiten die kenmerkend zijn voor humanistieke onderzoekers, al was het maar als ideaal. Het gaat om deugden als openheid, empathie, gezonde scepsis, betrokkenheid, verbeeldingskracht, vertrouwen om er slechts enkele te noemen. Maar ook de valkuilen van deze voortreffelijke eigenschappen
Zoeb
153119274Alle kinderen van God
Alle kinderen van God
€ 9.05
http://www.zoeb.nl/productimages/9789071813160.jpg
Onbekend
Alle kinderen van God is een handboek voor voorgangers, oudsten, diakenen, ouders en leken die betrokken willen zijn bij de bediening voor mensen met een handicap. Het is een boek dat gemeenten wil onderwijzen en helpen in hun betrokkenheid en hulp aan mensen die mentaal gehandicapt zijn, leermoeilijkheden hebben, gehoorproblemen hebben, slechtziende of blind zijn of op een andere manier lichamelijk gehandicapt zijn.<BR>
Zoeb
153119798Oog en geest
Oog en geest
€ 19.95
http://www.zoeb.nl/productimages/9789073040007.jpg
Onbekend
In Oog en geest zet Merleau-Ponty kernachtig en helder zijn ideeŽn over waarnemen uiteen. De schilderkunst speelt daarbij een belangrijke rol. Door te kijken met de ogen van schilders als Cťzanne, Klee en Matisse stelt hij ons in staat onze vertrouwde wereld in een nieuw licht te zien. Uit hun schilderijen spreekt een lichamelijke betrokkenheid, een belichaamd zien. Dit zien impliceert een kritiek op het reductionistische, wetenschappelijke denken en is het vertrekpunt voor Merleau-Ponty's
Zoeb
153120202Silly sports & goofy games
Silly sports & goofy games
€ 66.00
http://www.zoeb.nl/productimages/9789074233323.jpg
Onbekend
Spel is belangrijk voor elk kind. Met spel ontwikkelen kinderen onder andere hun karakter, hun emotionele intelligentie, hun sociale vaardigheden en hun creativiteit. Met spel creert u een grote betrokkenheid. In dit praktijkgerichte boek vindt u meer dan 200 spelletjes en bewegingsactiviteiten waarmee u de leerlingen stimuleert tot echt spel. Spel met spontane, onvoorspelbare en echt vrolijke interactie. De spelletjes hebben een positieve invloed op de onderlinge verhoudingen en de sfeer in de
Zoeb
153121959Joodse en Palestijnse tranen
Joodse en Palestijnse tranen
€ 14.50
http://www.zoeb.nl/productimages/9789076564982.jpg
Onbekend
Kerkelijk verzet tegen Auschwitz / Het IsraŽlisch-Palestijnse conflict<BR>Het IsraŽlisch-Palestijnse conflict ? en de jodenvernietiging in Europa. Die twee zijn in Nederland niet los verkrijgbaar: altijd de samenhang vol dilemma?s. Johan Snoek (1920) beschrijft de onderwerpen als twee brandpunten van een ellips ? hij schept helderheid en appelleert eraan om onmenselijkheid nooit te vergoelijken. Hij begint met een verslag van het kerkelijk verzet tegen Auschwitz tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat was veel sterker dan algemeen wordt aangenomen. Bovendien maakt Snoek inzichtelijk voor welke ingrijpende dilemma?s de kerken zich gesteld zagen. De auteur belicht vervolgens het IsraŽlisch-Palestijnse conflict vanuit zijn jarenlange verblijf in en betrokkenheid bij IsraŽl. Hij zoekt de nuance en de verbinding, en schrijft met grote kennis van zaken en het besef van urgentie.<BR>Met bijdragen van dr. Dick Boer, prof. dr. Maarten den Dulk, ds. Wilken Veen en prof. dr. Anton Wessels. Elk vanuit een ander gezichtspunt belichten zij de thematiek, waardoor de lezer een rijkgeschakeerd beeld krijgt.<BR>
Zoeb
153125971
€ 0.00
geen titel
153127524
€ 0.00
geen titel
153130376
€ 0.00
geen titel
153130810Brein en branie
Brein en branie
€ 12.50
http://www.zoeb.nl/productimages/9789089241474.jpg
Onbekend
Twee verhaallijnen draaien om elkaar en vormen zo de bouwstenen van een bijzonder boek. Christine Van Broeckhoven vlecht haar persoonlijke ervaringen samen met haar wetenschappelijke bevindingen tot een geheel dat nog het meest lijkt op de DNA-structuren die ze zo lang heeft onderzocht. Voor een vrouw in de door mannen gedomineerde wetenschappelijke wereld is het niet altijd gemakkelijk, maar de passie voor haar vak en vooral haar persoonlijke betrokkenheid bij alzheimer leidden haar naar de top
Zoeb
153131545
€ 0.00
geen titel
153131891Financiele prikkels voor aandeelhouders
Financiele prikkels voor aandeelhouders
€ 31.50
http://www.zoeb.nl/productimages/9789089745774.jpg
Onbekend
De laatste jaren zijn verscheidene voorstellen gedaan om de betrokkenheid van aandeelhouders bij beursgenoteerde ondernemingen te stimuleren. Eťn van die voorstellen, financiŽle prikkels voor aandeelhouders, staat in deze uitgave centraal. De financiŽle prikkels die aan de orde komen, zijn stemdividend en loyaliteitsdividend.Onderzocht wordt wat de juridische mogelijkheden zijn voor het invoeren van financiŽle prikkels voor aandeelhouders in Nederland. Het beginsel van gelijke behandeling van aa
Zoeb
153131892Naar een glazen wetgevingshuis?
Naar een glazen wetgevingshuis?
€ 61.50
http://www.zoeb.nl/productimages/9789089745781.jpg
Onbekend
Bij de voorbereiding van wetten op een ministerie wordt veelvuldig overleg gevoerd met allerlei belanghebbende partijen. In de regel vindt dit overleg achter gesloten deurenplaats en wordt achteraf over de inhoud daarvan weinig prijsgegeven.Op deze ondoorzichtigheid is kritiek: de betrokkenheid van lobbyende partijen en omgang met hun inbreng vindt niet in de openbaarheid plaats, maar binnen een schimmig ambtelijk vergadercircuit. Die geslotenheid leidt ertoe dat er een groter risico bestaat op
Zoeb
153132744
€ 0.00
geen titel
153135218Geen ander fundament
Geen ander fundament
€ 24.95
http://www.zoeb.nl/productimages/9789462260016.jpg
Onbekend
AltkoloniŽr Mennonieten in Bolivia<BR> De Altkolinier Mennonieten hebben hun oorsprong in de Nederlanden van de zestiende eeuw. Door te breken met de staatskerk stelden ze zich buiten de toenmalige maatschappij en haar structuur. Vanaf 1534 vertrokken deze Mennonieten richting Polen en migreerden, om op eigen voorwaarden te kunnen leven, vervolgens naar Rusland, Canada en Mexico. Sinds 1962 leven velen van hen in Bolivia een leven dat gekenmerkt wordt door eenvoud en traditie &ndash; naar de principes van Menno Simons &ndash; met de bijbel als grondslag en richtsnoer.<BR> Fotografe en theologe Karin de Bont reisde verschillende malen naar Bolivia en verbleef bij deze gesloten gemeenschap. Momenten uit het dagelijks leven werden zo van binnenuit belicht en geportretteerd. Het resultaat is een opmerkelijk document dat de subcultuur van de Altkolonier Mennonieten presenteert op een directe wijze, zonder het evenwicht tussen betrokkenheid en distantie te verliezen. De foto&rsquo;s en documentatie uit Bolivia worden voorafgegaan door een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de geschiedenis van de Mennonieten.<BR>
Zoeb
153135581
€ 0.00
geen titel
153135586
€ 0.00
geen titel
153135768
€ 0.00
geen titel
153136291Nooit uitgereformeerd
Nooit uitgereformeerd
€ 12.95
http://www.zoeb.nl/productimages/9789491000294.jpg
Onbekend
Acht lezingen over de Nadere Reformatie in Zeeland als blijvende bron van inspiratie. Welke plaats heeft de Bijbel bij het maken van uw keuzes in de praktijk van elke dag? Laat dit boek voor u een bron van inspiratie zijn om ook vandaag als christen in het leven te staan. In deze uitgave leest u hoe mannen als Herman Witsius, Carolus Tuinman, Michiel de Ruyter en Jacobus Fruytier in het leven stonden. Ook minder bekende personen als Joos van Laren junior, Josias van den Houte, Melchior Leydecker en Henricus de Frein komen uitgebreid aan de orde.<BR> Kenmerkend is de brede visie op het geheel van de samenleving &lsquo;met de Bijbel ook als norm en maatstaf voor het maatschappelijke en politieke bedrijf&rsquo;. Een visie waaruit blijkt dat men God &lsquo;over heel de linie van het leven moet beminnen uit alle krachten. Een eerste vereiste daarbij is dat het verstand zich laat leiden. Het dient zich te onderwerpen en te voegen tot de gehoorzaamheid aan Christus.&rsquo;<BR> Dit boek bevat een achttal lezingen die gehouden zijn in Zeeland op door Stichting StoKosmos belegde avonden. Met deze uitgave beoogt de stichting het vergroten van uw betrokkenheid op de Nadere Reformatie in Zeeland en de doorwerking ervan tot op vandaag. We zijn in dit leven immers Nooit Uitgereformeerd.<BR>
Zoeb
153149568
€ 0.00
geen titel
153149894
€ 0.00
geen titel
155688155Biotin 600mcg
Biotin 600mcg
€ 9.95
http://static.webshopapp.com/shops/020532/files/006273427/50x50x2/file.jpg
Aanbiedingen
<p>Voor huid en haar!</p><p>Biotine ondersteunt het normale metabolisme van macronutri&euml;nten (koolhydraten, eiwitten, vetten) en de instandhouding van een normaal functionerend zenuwstelsel.&nbsp;<br /><br />Maar haar bekendste eigenschap is de betrokkenheid bij de groei en het herstel van huid en haar, vandaar ook de bijnaam vitamine H(aar). Hoewel biotine tekorten bijna niet voorkomen, blijkt suppletie met biotine in veel gevallen wel degelijk aan de instandhouding van normaal haar bij te dragen.</p><p>Biotine draagt tevens bij aan de instandhouding van een normale huid.<br /><br />Kan zonder bezwaar gecombineerd worden met een multivitamine, een B-complex of andere supplementen die al biotine bevatten.</p><p>Ingredi&euml;nten:<br />Per tablet: Biotine 600 mcg<br /><br />Hulpstoffen: microkristallijne cellulose, stearinezuur en magnesiumstearaat.<br /><br />Geschikt voor vegetari&euml;rs.</p><p>Gebruik:<br />Neem 1 tablet per dag, bij de maaltijd.</p><p>Dit product is een voedingssupplement.<br /><br />Aanbevolen dosering niet overschrijden.<br /><br />Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding.<br /><br />Buiten bereik van jonge kinderen houden.<br /><br />Droog, afgesloten en bij kamertemperatuur bewaren, tenzij anders geadviseerd op het etiket.<br /><br />Raadpleeg een deskundige alvorens supplementen te gebruiken in geval van zwangerschap, lactatie, medicijngebruik en ziekte.</p>
Drogisterij.nl
157464349Source Naturals Biotin 600 mcg  100 tabletten
Source Naturals Biotin 600 mcg 100 tabletten
€ 9.95
http://www.vitaminstore.nl/product_pictures_big/219318.jpg
Drogisterij Haargroeimiddelen
Biotine ondersteunt het normale metabolisme van macronutri&euml;nten (koolhydraten, eiwitten, vetten) en de instandhouding van een normaal functionerend zenuwstelsel. Maar haar bekendste eigenschap is de betrokkenheid bij de groei en het herstel van huid en haar, vandaar ook de bijnaam vitamine H(aar). Hoewel biotine tekorten bijna niet voorkomen, blijkt suppletie met biotine in veel gevallen wel degelijk aan de instandhouding van normaal haar bij te dragen.
Vitaminstore
160252422Canon LV LV-7490 (5315B003)
Canon LV LV-7490 (5315B003)
€ 972.84
http://www02.cp-static.com/objects/low_pic/0/0d0/1348649891_beamers-projectoren-canon-lv-7490-5315b003.jpg
beamers
Met 4000 lumen is de LV-7490 de helderste projector in het draagbare assortiment. De native XGA-resolutie zorgt voor heldere, haarscherpe beelden en de ingebouwde luidspreker van 10 watt staat garant voor een krachtig geluid.Kenmerken- Native XGA-resolutie- 4000 lumen- Contrastratio van 2000:1- 1,2 x zoomobjectief van Canon- Automatische trapeziumfoutcorrectie- Ingebouwde luidspreker van 10 W- Lange levensduur van de lamp: tot 5000 uur- Milieuvriendelijke werking: minder dan 1 watt in stand-by (netwerkfunctie uitgeschakeld)- 29 dBA in ecomodus- RJ-45-netwerkpoort- Met 4000 lumen en geluid van 10 watt is de LV-7490 een compacte maar krachtige projector.Een helder momentDe compacte LV-7490 is de helderste projector uit de draagbare LV-serie van Canon. Native XGA-resolutie (1024 768) zorgt voor haarscherpe beelden, zelfs bij omgevingslicht en lastige lichtomstandigheden, en een contrastratio van 2000:1 met lampregeling geeft diepe zwarttinten en levensechte kleuren weer bij alle soorten bronmateriaal. De ideale combinatie van functies voor bedrijven en scholen die vooral in grote ruimten een projector nodig hebben die heldere, haarscherpe beelden produceert.Objectieven gericht op kwaliteitZoals u ook mag verwachten van het meest toonaangevende bedrijf op het gebied van objectieven, heeft de LV-7490 een hoogwaardig groothoekprojectieobjectief met 1,2x zoom dat zelfs in kleine ruimten zorgt voor heldere en nauwkeurig geprojecteerde beelden. Omdat draagbare projectoren goede resultaten moeten leveren in allerlei verschillende ruimten, zult u zien dat de mogelijkheid van de LV-7490 om grote beelden op korte afstand te projecteren, van onschatbare waarde is.Flexibele en veelzijdige prestatiesEen keuze aan praktische en weldoordachte functies zorgen er ongeacht de situatie voor dat u met de LV-7490 geweldige resultaten krijgt. Met Auto Input Search en automatische verticale trapeziumfoutcorrectie van 20 kunt u al na enkele minuten de presentatie starten. De ingebouwde luidspreker van 10 W zorgt voor krachtig geluid in klaslokalen.De juiste aansluitingenMet een RJ-45-netwerkpoort kunt u de LV-7490 op afstand regelen en bedienen. Dit is ideaal voor plug-and-play-integratie met populaire hedendaagse kamerbedieningssystemen. Voor nog meer flexibiliteit heeft de LV-7490 drie audio-ingangen en een lijnuitgang voor het aansluiten van een externe versterker. U kunt een SCART RGB-bron maken met een adapterkabel (apart verkrijgbaar).MilieubewustCanons langdurige betrokkenheid bij het behoud van het milieu is duidelijk te zien in het ontwerp van de LV-7490. Groene opties, zoals een lamp met een gebruiksduur van 5000 uur, een filter met een levensduur van 5500 uur en in ecomodus een energieverbruik van minder dan 1 W (netwerkfunctie uitgeschakeld), helpen u om uw ecologische voetafdruk te verkleinen en uw energiekosten te verlagen.Voordelig in aanschaf en onderhoudDe scherp geprijsde LV-7490 heeft veel onderdelen die u zelf kunt vervangen, waardoor onderhoudscycli en -kosten tot een minimum worden beperkt. De drielaags hybride luchtfilter gaat drie en een half keer langer mee dan de standaard enkellaags elektrostatische variant. Omdat de lamp dankzij de metalen behuizing makkelijk te vervangen is, hoeft u geen dure hulp in te schakelen en blijven de eigendomskosten laag.
Centralpoint.nl
160252423Canon LV - 7490 (5315B005)
Canon LV - 7490 (5315B005)
€ 1,318.90
http://www02.cp-static.com/objects/low_pic/0/0c6/1349010905_beamers-projectoren-canon-7490-5315b005.jpg
beamers
Met 4000 lumen is de LV-7490 de helderste projector in het draagbare assortiment. De native XGA-resolutie zorgt voor heldere, haarscherpe beelden en de ingebouwde luidspreker van 10 watt staat garant voor een krachtig geluid.Kenmerken- Native XGA-resolutie- 4000 lumen- Contrastratio van 2000:1- 1,2 x zoomobjectief van Canon- Automatische trapeziumfoutcorrectie- Ingebouwde luidspreker van 10 W- Lange levensduur van de lamp: tot 5000 uur- Milieuvriendelijke werking: minder dan 1 watt in stand-by (netwerkfunctie uitgeschakeld)- 29 dBA in ecomodus- RJ-45-netwerkpoort- Met 4000 lumen en geluid van 10 watt is de LV-7490 een compacte maar krachtige projector.Een helder momentDe compacte LV-7490 is de helderste projector uit de draagbare LV-serie van Canon. Native XGA-resolutie (1024 768) zorgt voor haarscherpe beelden, zelfs bij omgevingslicht en lastige lichtomstandigheden, en een contrastratio van 2000:1 met lampregeling geeft diepe zwarttinten en levensechte kleuren weer bij alle soorten bronmateriaal. De ideale combinatie van functies voor bedrijven en scholen die vooral in grote ruimten een projector nodig hebben die heldere, haarscherpe beelden produceert.Objectieven gericht op kwaliteitZoals u ook mag verwachten van het meest toonaangevende bedrijf op het gebied van objectieven, heeft de LV-7490 een hoogwaardig groothoekprojectieobjectief met 1,2x zoom dat zelfs in kleine ruimten zorgt voor heldere en nauwkeurig geprojecteerde beelden. Omdat draagbare projectoren goede resultaten moeten leveren in allerlei verschillende ruimten, zult u zien dat de mogelijkheid van de LV-7490 om grote beelden op korte afstand te projecteren, van onschatbare waarde is.Flexibele en veelzijdige prestatiesEen keuze aan praktische en weldoordachte functies zorgen er ongeacht de situatie voor dat u met de LV-7490 geweldige resultaten krijgt. Met Auto Input Search en automatische verticale trapeziumfoutcorrectie van 20 kunt u al na enkele minuten de presentatie starten. De ingebouwde luidspreker van 10 W zorgt voor krachtig geluid in klaslokalen.De juiste aansluitingenMet een RJ-45-netwerkpoort kunt u de LV-7490 op afstand regelen en bedienen. Dit is ideaal voor plug-and-play-integratie met populaire hedendaagse kamerbedieningssystemen. Voor nog meer flexibiliteit heeft de LV-7490 drie audio-ingangen en een lijnuitgang voor het aansluiten van een externe versterker. U kunt een SCART RGB-bron maken met een adapterkabel (apart verkrijgbaar).MilieubewustCanons langdurige betrokkenheid bij het behoud van het milieu is duidelijk te zien in het ontwerp van de LV-7490. Groene opties, zoals een lamp met een gebruiksduur van 5000 uur, een filter met een levensduur van 5500 uur en in ecomodus een energieverbruik van minder dan 1 W (netwerkfunctie uitgeschakeld), helpen u om uw ecologische voetafdruk te verkleinen en uw energiekosten te verlagen.Voordelig in aanschaf en onderhoudDe scherp geprijsde LV-7490 heeft veel onderdelen die u zelf kunt vervangen, waardoor onderhoudscycli en -kosten tot een minimum worden beperkt. De drielaags hybride luchtfilter gaat drie en een half keer langer mee dan de standaard enkellaags elektrostatische variant. Omdat de lamp dankzij de metalen behuizing makkelijk te vervangen is, hoeft u geen dure hulp in te schakelen en blijven de eigendomskosten laag.
Centralpoint.nl
160252429Canon LV 8225 (5321B003)
Canon LV 8225 (5321B003)
€ 759.88
http://www01.cp-static.com/objects/low_pic/0/0f2/1348510532_beamers-projectoren-canon-8225-5321b003.jpg
beamers
Een hoogwaardige WXGA-projector met een lamp met verlengde gebruiksduur en netwerkfunctionaliteit.Helder en mooiDe WXGA-resolutie (1280 x 800) en de hoogte-breedteverhouding maken van de LV-8225 de ultieme combinatie van kwaliteit en betaalbaarheid. Met 2500 lumen en een hoge contrastratio van 3000:1 is de LV-8225 ideaal voor bedrijven en scholen die bij alle belichtingstypen en onder alle omstandigheden de beste kwaliteit willen.Standaard uitstekende objectievenDankzij de objectieftechnologie van Canon krijgt u met de LV-8225 alles wat u nodig hebt. Het groothoekprojectieobjectief met 1,2x zoom verzekert u van geweldige resultaten in bijna alle omstandigheden. De LV-8225 geeft helder beeld zonder vervorming of kwaliteitsverlies, zelfs bij het projecteren van grote beelden op korte afstand.Flexibele en veelzijdige prestatiesDankzij de gebruiksvriendelijke functies krijgt u met de LV-8225 in korte tijd geweldige resultaten, ongeacht waar u bent of wat u doet. Met Auto Input Search kunt u binnen enkele minuten uw laptop aansluiten en uw presentatie starten. De automatische verticale trapeziumfoutcorrectie van 20 voorkomt beeldvervorming. Dankzij de ingebouwde luidspreker van 10 W en de lijnuitgang is er een grote keuze aan audio-opties. Slechts 29 dBA in ecomodus, dus het publiek zal zich richten op de inhoud van uw presentatie richten en niet op storende achtergrondgeluiden.Helemaal aangeslotenMet de ingebouwde RJ-45-netwerkpoort kunt u de LV-8225 op afstand regelen en bedienen. Dit is ideaal voor integratie met populaire kamerbedieningssystemen. Bovendien kan de RS-232c via een serile verbinding op de projector worden aangesloten.Duurzaam, voor u en uw bedrijfCanons betrokkenheid bij het milieu heeft het ontwerp van de LV-8225 benvloed. Groene opties, zoals een lamp met een gebruiksduur van 6000 uur, een filter met een levensduur van 5500 uur en een energieverbruik van minder dan 1 watt in stand-by (netwerkfunctie uitgeschakeld) in ecomodus, helpen u om uw ecologische voetafdruk te verminderen en uw energiekosten te verlagen.Voordelig in aanschaf en onderhoudDe hoogwaardige LV-8225 is erg betaalbaar en heeft veel onderdelen die u zelf kunt vervangen, waardoor onderhoudscycli en -kosten tot een minimum worden beperkt. De drielaags hybride luchtfilter gaat drie en een half keer langer mee dan de standaard enkellaags elektrostatische variant. Omdat de lamp dankzij de metalen behuizing makkelijk te vervangen is, hoeft u geen dure hulp in te schakelen en bespaart u kosten.
Centralpoint.nl
161000543Canon LV LV-7490 (5315B003)
Canon LV LV-7490 (5315B003)
€ 1,010.35
http://www02.cp-static.com/objects/low_pic/0/0d0/1348649891_beamers-projectoren-canon-lv-7490-5315b003.jpg
beamers
Met 4000 lumen is de LV-7490 de helderste projector in het draagbare assortiment. De native XGA-resolutie zorgt voor heldere, haarscherpe beelden en de ingebouwde luidspreker van 10 watt staat garant voor een krachtig geluid.Kenmerken- Native XGA-resolutie- 4000 lumen- Contrastratio van 2000:1- 1,2 x zoomobjectief van Canon- Automatische trapeziumfoutcorrectie- Ingebouwde luidspreker van 10 W- Lange levensduur van de lamp: tot 5000 uur- Milieuvriendelijke werking: minder dan 1 watt in stand-by (netwerkfunctie uitgeschakeld)- 29 dBA in ecomodus- RJ-45-netwerkpoort- Met 4000 lumen en geluid van 10 watt is de LV-7490 een compacte maar krachtige projector.Een helder momentDe compacte LV-7490 is de helderste projector uit de draagbare LV-serie van Canon. Native XGA-resolutie (1024 768) zorgt voor haarscherpe beelden, zelfs bij omgevingslicht en lastige lichtomstandigheden, en een contrastratio van 2000:1 met lampregeling geeft diepe zwarttinten en levensechte kleuren weer bij alle soorten bronmateriaal. De ideale combinatie van functies voor bedrijven en scholen die vooral in grote ruimten een projector nodig hebben die heldere, haarscherpe beelden produceert.Objectieven gericht op kwaliteitZoals u ook mag verwachten van het meest toonaangevende bedrijf op het gebied van objectieven, heeft de LV-7490 een hoogwaardig groothoekprojectieobjectief met 1,2x zoom dat zelfs in kleine ruimten zorgt voor heldere en nauwkeurig geprojecteerde beelden. Omdat draagbare projectoren goede resultaten moeten leveren in allerlei verschillende ruimten, zult u zien dat de mogelijkheid van de LV-7490 om grote beelden op korte afstand te projecteren, van onschatbare waarde is.Flexibele en veelzijdige prestatiesEen keuze aan praktische en weldoordachte functies zorgen er ongeacht de situatie voor dat u met de LV-7490 geweldige resultaten krijgt. Met Auto Input Search en automatische verticale trapeziumfoutcorrectie van 20 kunt u al na enkele minuten de presentatie starten. De ingebouwde luidspreker van 10 W zorgt voor krachtig geluid in klaslokalen.De juiste aansluitingenMet een RJ-45-netwerkpoort kunt u de LV-7490 op afstand regelen en bedienen. Dit is ideaal voor plug-and-play-integratie met populaire hedendaagse kamerbedieningssystemen. Voor nog meer flexibiliteit heeft de LV-7490 drie audio-ingangen en een lijnuitgang voor het aansluiten van een externe versterker. U kunt een SCART RGB-bron maken met een adapterkabel (apart verkrijgbaar).MilieubewustCanons langdurige betrokkenheid bij het behoud van het milieu is duidelijk te zien in het ontwerp van de LV-7490. Groene opties, zoals een lamp met een gebruiksduur van 5000 uur, een filter met een levensduur van 5500 uur en in ecomodus een energieverbruik van minder dan 1 W (netwerkfunctie uitgeschakeld), helpen u om uw ecologische voetafdruk te verkleinen en uw energiekosten te verlagen.Voordelig in aanschaf en onderhoudDe scherp geprijsde LV-7490 heeft veel onderdelen die u zelf kunt vervangen, waardoor onderhoudscycli en -kosten tot een minimum worden beperkt. De drielaags hybride luchtfilter gaat drie en een half keer langer mee dan de standaard enkellaags elektrostatische variant. Omdat de lamp dankzij de metalen behuizing makkelijk te vervangen is, hoeft u geen dure hulp in te schakelen en blijven de eigendomskosten laag.
Centralpoint.nl
161000544Canon LV - 7490 (5315B005)
Canon LV - 7490 (5315B005)
€ 1,381.82
http://www02.cp-static.com/objects/low_pic/0/0c6/1349010905_beamers-projectoren-canon-7490-5315b005.jpg
beamers
Met 4000 lumen is de LV-7490 de helderste projector in het draagbare assortiment. De native XGA-resolutie zorgt voor heldere, haarscherpe beelden en de ingebouwde luidspreker van 10 watt staat garant voor een krachtig geluid.Kenmerken- Native XGA-resolutie- 4000 lumen- Contrastratio van 2000:1- 1,2 x zoomobjectief van Canon- Automatische trapeziumfoutcorrectie- Ingebouwde luidspreker van 10 W- Lange levensduur van de lamp: tot 5000 uur- Milieuvriendelijke werking: minder dan 1 watt in stand-by (netwerkfunctie uitgeschakeld)- 29 dBA in ecomodus- RJ-45-netwerkpoort- Met 4000 lumen en geluid van 10 watt is de LV-7490 een compacte maar krachtige projector.Een helder momentDe compacte LV-7490 is de helderste projector uit de draagbare LV-serie van Canon. Native XGA-resolutie (1024 768) zorgt voor haarscherpe beelden, zelfs bij omgevingslicht en lastige lichtomstandigheden, en een contrastratio van 2000:1 met lampregeling geeft diepe zwarttinten en levensechte kleuren weer bij alle soorten bronmateriaal. De ideale combinatie van functies voor bedrijven en scholen die vooral in grote ruimten een projector nodig hebben die heldere, haarscherpe beelden produceert.Objectieven gericht op kwaliteitZoals u ook mag verwachten van het meest toonaangevende bedrijf op het gebied van objectieven, heeft de LV-7490 een hoogwaardig groothoekprojectieobjectief met 1,2x zoom dat zelfs in kleine ruimten zorgt voor heldere en nauwkeurig geprojecteerde beelden. Omdat draagbare projectoren goede resultaten moeten leveren in allerlei verschillende ruimten, zult u zien dat de mogelijkheid van de LV-7490 om grote beelden op korte afstand te projecteren, van onschatbare waarde is.Flexibele en veelzijdige prestatiesEen keuze aan praktische en weldoordachte functies zorgen er ongeacht de situatie voor dat u met de LV-7490 geweldige resultaten krijgt. Met Auto Input Search en automatische verticale trapeziumfoutcorrectie van 20 kunt u al na enkele minuten de presentatie starten. De ingebouwde luidspreker van 10 W zorgt voor krachtig geluid in klaslokalen.De juiste aansluitingenMet een RJ-45-netwerkpoort kunt u de LV-7490 op afstand regelen en bedienen. Dit is ideaal voor plug-and-play-integratie met populaire hedendaagse kamerbedieningssystemen. Voor nog meer flexibiliteit heeft de LV-7490 drie audio-ingangen en een lijnuitgang voor het aansluiten van een externe versterker. U kunt een SCART RGB-bron maken met een adapterkabel (apart verkrijgbaar).MilieubewustCanons langdurige betrokkenheid bij het behoud van het milieu is duidelijk te zien in het ontwerp van de LV-7490. Groene opties, zoals een lamp met een gebruiksduur van 5000 uur, een filter met een levensduur van 5500 uur en in ecomodus een energieverbruik van minder dan 1 W (netwerkfunctie uitgeschakeld), helpen u om uw ecologische voetafdruk te verkleinen en uw energiekosten te verlagen.Voordelig in aanschaf en onderhoudDe scherp geprijsde LV-7490 heeft veel onderdelen die u zelf kunt vervangen, waardoor onderhoudscycli en -kosten tot een minimum worden beperkt. De drielaags hybride luchtfilter gaat drie en een half keer langer mee dan de standaard enkellaags elektrostatische variant. Omdat de lamp dankzij de metalen behuizing makkelijk te vervangen is, hoeft u geen dure hulp in te schakelen en blijven de eigendomskosten laag.
Centralpoint.nl
161000550Canon LV 8225 (5321B003)
Canon LV 8225 (5321B003)
€ 773.19
http://www01.cp-static.com/objects/low_pic/0/0f2/1348510532_beamers-projectoren-canon-8225-5321b003.jpg
beamers
Een hoogwaardige WXGA-projector met een lamp met verlengde gebruiksduur en netwerkfunctionaliteit.Helder en mooiDe WXGA-resolutie (1280 x 800) en de hoogte-breedteverhouding maken van de LV-8225 de ultieme combinatie van kwaliteit en betaalbaarheid. Met 2500 lumen en een hoge contrastratio van 3000:1 is de LV-8225 ideaal voor bedrijven en scholen die bij alle belichtingstypen en onder alle omstandigheden de beste kwaliteit willen.Standaard uitstekende objectievenDankzij de objectieftechnologie van Canon krijgt u met de LV-8225 alles wat u nodig hebt. Het groothoekprojectieobjectief met 1,2x zoom verzekert u van geweldige resultaten in bijna alle omstandigheden. De LV-8225 geeft helder beeld zonder vervorming of kwaliteitsverlies, zelfs bij het projecteren van grote beelden op korte afstand.Flexibele en veelzijdige prestatiesDankzij de gebruiksvriendelijke functies krijgt u met de LV-8225 in korte tijd geweldige resultaten, ongeacht waar u bent of wat u doet. Met Auto Input Search kunt u binnen enkele minuten uw laptop aansluiten en uw presentatie starten. De automatische verticale trapeziumfoutcorrectie van 20 voorkomt beeldvervorming. Dankzij de ingebouwde luidspreker van 10 W en de lijnuitgang is er een grote keuze aan audio-opties. Slechts 29 dBA in ecomodus, dus het publiek zal zich richten op de inhoud van uw presentatie richten en niet op storende achtergrondgeluiden.Helemaal aangeslotenMet de ingebouwde RJ-45-netwerkpoort kunt u de LV-8225 op afstand regelen en bedienen. Dit is ideaal voor integratie met populaire kamerbedieningssystemen. Bovendien kan de RS-232c via een serile verbinding op de projector worden aangesloten.Duurzaam, voor u en uw bedrijfCanons betrokkenheid bij het milieu heeft het ontwerp van de LV-8225 benvloed. Groene opties, zoals een lamp met een gebruiksduur van 6000 uur, een filter met een levensduur van 5500 uur en een energieverbruik van minder dan 1 watt in stand-by (netwerkfunctie uitgeschakeld) in ecomodus, helpen u om uw ecologische voetafdruk te verminderen en uw energiekosten te verlagen.Voordelig in aanschaf en onderhoudDe hoogwaardige LV-8225 is erg betaalbaar en heeft veel onderdelen die u zelf kunt vervangen, waardoor onderhoudscycli en -kosten tot een minimum worden beperkt. De drielaags hybride luchtfilter gaat drie en een half keer langer mee dan de standaard enkellaags elektrostatische variant. Omdat de lamp dankzij de metalen behuizing makkelijk te vervangen is, hoeft u geen dure hulp in te schakelen en bespaart u kosten.
Centralpoint.nl
162267530Activision Call of Duty, Black Ops (Classics)  Xbox 360 (kf-107526)
Activision Call of Duty, Black Ops (Classics) Xbox 360 (kf-107526)
€ 36.30
http://www01.cp-static.com/objects/low_pic/6/6f7/1349175246_computergames-activision-call-of-duty-black-ops-classics-xbox-360-kf-107526.jpg
computergames
Call of Duty, Black Ops neemt je mee achter de vijandelijke linies als lid van een speciale elite-eenheid die zich bezighoudt met geheime operaties en explosieve conflicten overal ter wereld. Je hebt de beschikking over exclusieve wapens en uitrusting. Jouw acties zullen de uitkomst bepalen van de gevaarlijkste periode die de mensheid ooit heeft gekend.Kenmerken:- Filmische campagne voor 1 speler. Een epische campagne met een verhaal dat je meeneemt naar verschillende locaties waar zich allerlei conflicten afspelen. Je treedt overal ter wereld op als soldaat van de elite-eenheid Black Ops tijdens geheime operaties. Als je wordt gevangen of vermoord, zal je vaderland alle betrokkenheid ontkennen.- Kenmerkende multiplayer. Call of Duty's kenmerkende multiplayergameplay is weer terug met nieuwe extra's en killstreaks, nog betere aanpassing van personages en wapens en gloednieuwe speltypen zoals: - Wager Mode (weddenschap): One in the Chamber, Gun Game, Sticks and Stones, Sharpshooter - Theatre Mode (studio): hier kun je je favoriete momenten uit de multiplayerspellen bekijken, opnemen, bewerken en delen met je vrienden* - Combat Training (gevechtstraining): stel je vaardigheden solo of in een cop-spel met vrienden op de proef tegen vijandelijke AI-spelers- Zombies. Het populaire Zombie-speltype is weer terug. Dus slacht urenlang zombies af in een cop-spel of spel voor 1 speler.*Niet beschikbaar voor de Wii.
Centralpoint.nl
162267534Activision Call of Duty, Black Ops  PS3 (kf-108926)
Activision Call of Duty, Black Ops PS3 (kf-108926)
€ 36.30
http://www01.cp-static.com/objects/low_pic/8/85d/1349177798_computergames-activision-call-of-duty-black-ops-ps3-kf-108926.jpg
computergames
De grootste firstperson-shooterreeks aller tijden komt op 9 november 2010 weer terug met de opvolger van Modern Warfare 2, het grote succes van vorig jaar: Call of Duty, Black Ops.Call of Duty, Black Ops neemt je mee achter de vijandelijke linies als lid van een speciale elite-eenheid die zich bezighoudt met geheime operaties en explosieve conflicten overal ter wereld. Je hebt de beschikking over exclusieve wapens en uitrusting. Jouw acties zullen de uitkomst bepalen van de gevaarlijkste periode die de mensheid ooit heeft gekend.Kenmerken:- Filmische campagne voor 1 speler. Een epische campagne met een verhaal dat je meeneemt naar verschillende locaties waar zich allerlei conflicten afspelen. Je treedt overal ter wereld op als soldaat van de elite-eenheid Black Ops tijdens geheime operaties. Als je wordt gevangen of vermoord, zal je vaderland alle betrokkenheid ontkennen.- Kenmerkende multiplayer. Call of Duty's kenmerkende multiplayergameplay is weer terug met nieuwe extra's en killstreaks, nog betere aanpassing van personages en wapens en gloednieuwe speltypen zoals: - Wager Mode (weddenschap): One in the Chamber, Gun Game, Sticks and Stones, Sharpshooter - Theatre Mode (studio): hier kun je je favoriete momenten uit de multiplayerspellen bekijken, opnemen, bewerken en delen met je vrienden* - Combat Training (gevechtstraining): stel je vaardigheden solo of in een cop-spel met vrienden op de proef tegen vijandelijke AI-spelers- Zombies. Het populaire Zombie-speltype is weer terug. Dus slacht urenlang zombies af in een cop-spel of spel voor 1 speler.*Niet beschikbaar voor de Wii.
Centralpoint.nl
162271901Big Ben Enclave, Shadows of Twilight  Wii (W-ZU004WM)
Big Ben Enclave, Shadows of Twilight Wii (W-ZU004WM)
€ 47.19
http://www02.cp-static.com/objects/low_pic/b/bda/1348919443_computergames-big-ben-enclave-shadows-of-twilight-nintendo-wii-w-zu004wm.jpg
computergames
Enclave, Shadows of Twilight combineert op meesterlijke wijze de kenmerken van de prijswinnende versie 2003 voor PC met de unieke spel mogelijkheden van het Nintendo Wii systeem. Het resultaat is een modernisering van een favoriet onder de fans die de fantastische RPG-ervaring van de Enclave-serie tot nooit eerder geziene niveaus brengt.Innovatieve aanpassingen van klassieke spelelementen zorgen voor een volledig nieuwe ervaring, waarbij het niveau van inleving en betrokkenheid van de speler tot het uiterste gedreven wordt. De spelers gooien zich in de strijd met de Wii afstandsbediening, om de hordes vijanden die de held in de weg staan te vernietigen, terwijl de uitrusting van de personages verrijkt worden door de lijken te beroven van de gevallen vijanden die hun weg bezaaien.
Centralpoint.nl
163102343Activision Call of Duty: Black OPS 2, PC (35801UK)
Activision Call of Duty: Black OPS 2, PC (35801UK)
€ 33.88
http://www02.cp-static.com/objects/low_pic/9/9b3/1347899853_computergames-activision-call-of-duty-black-ops-2-pc-35801uk.jpg
computergames
De grootste firstperson-shooterreeks aller tijden komt op 9 november 2010 weer terug met de opvolger van Modern Warfare 2, het grote succes van vorig jaar: Call of Duty, Black Ops.Call of Duty, Black Ops neemt je mee achter de vijandelijke linies als lid van een speciale elite-eenheid die zich bezighoudt met geheime operaties en explosieve conflicten overal ter wereld. Je hebt de beschikking over exclusieve wapens en uitrusting. Jouw acties zullen de uitkomst bepalen van de gevaarlijkste periode die de mensheid ooit heeft gekend.Kenmerken:- Filmische campagne voor 1 speler. Een epische campagne met een verhaal dat je meeneemt naar verschillende locaties waar zich allerlei conflicten afspelen. Je treedt overal ter wereld op als soldaat van de elite-eenheid Black Ops tijdens geheime operaties. Als je wordt gevangen of vermoord, zal je vaderland alle betrokkenheid ontkennen.- Kenmerkende multiplayer. Call of Duty's kenmerkende multiplayergameplay is weer terug met nieuwe extra's en killstreaks, nog betere aanpassing van personages en wapens en gloednieuwe speltypen zoals: - Wager Mode (weddenschap): One in the Chamber, Gun Game, Sticks and Stones, Sharpshooter - Theatre Mode (studio): hier kun je je favoriete momenten uit de multiplayerspellen bekijken, opnemen, bewerken en delen met je vrienden* - Combat Training (gevechtstraining): stel je vaardigheden solo of in een cop-spel met vrienden op de proef tegen vijandelijke AI-spelers- Zombies. Het populaire Zombie-speltype is weer terug. Dus slacht urenlang zombies af in een cop-spel of spel voor 1 speler.*Niet beschikbaar voor de Wii.
Centralpoint.nl
163919482Activision Call of Duty: Black OPS 2, Wii (84005UK)
Activision Call of Duty: Black OPS 2, Wii (84005UK)
€ 60.50
http://www01.cp-static.com/objects/low_pic/8/888/1347899858_computergames-activision-call-of-duty-black-ops-2-wii-84005uk.jpg
computergames
De grootste firstperson-shooterreeks aller tijden komt op 9 november 2010 weer terug met de opvolger van Modern Warfare 2, het grote succes van vorig jaar: Call of Duty, Black Ops.Call of Duty, Black Ops neemt je mee achter de vijandelijke linies als lid van een speciale elite-eenheid die zich bezighoudt met geheime operaties en explosieve conflicten overal ter wereld. Je hebt de beschikking over exclusieve wapens en uitrusting. Jouw acties zullen de uitkomst bepalen van de gevaarlijkste periode die de mensheid ooit heeft gekend.Kenmerken:- Filmische campagne voor 1 speler. Een epische campagne met een verhaal dat je meeneemt naar verschillende locaties waar zich allerlei conflicten afspelen. Je treedt overal ter wereld op als soldaat van de elite-eenheid Black Ops tijdens geheime operaties. Als je wordt gevangen of vermoord, zal je vaderland alle betrokkenheid ontkennen.- Kenmerkende multiplayer. Call of Duty's kenmerkende multiplayergameplay is weer terug met nieuwe extra's en killstreaks, nog betere aanpassing van personages en wapens en gloednieuwe speltypen zoals: - Wager Mode (weddenschap): One in the Chamber, Gun Game, Sticks and Stones, Sharpshooter - Theatre Mode (studio): hier kun je je favoriete momenten uit de multiplayerspellen bekijken, opnemen, bewerken en delen met je vrienden* - Combat Training (gevechtstraining): stel je vaardigheden solo of in een cop-spel met vrienden op de proef tegen vijandelijke AI-spelers- Zombies. Het populaire Zombie-speltype is weer terug. Dus slacht urenlang zombies af in een cop-spel of spel voor 1 speler.*Niet beschikbaar voor de Wii.
Centralpoint.nl
165037974Kensington SecureBack (K67783WW)
Kensington SecureBack (K67783WW)
€ 66.55
http://www02.cp-static.com/objects/low_pic/2/25d/1348964367_tablet-cases-kensington-secureback-k67783ww.jpg
tablet hoes
Vergroot de beveiliging en de kracht van uw iPad-verkoopsysteem (POS) en behoudt tegelijkertijd het slanke profiel en gebruiksgemak van de iPad met de Modulaire iPad-behuizing van de Kensington SecureBack M-serie. iPad-verkoopsystemen bieden vele mogelijkheden voor bedrijven, restaurants, hotels, spa's en andere horecagelegenheden. Deze nieuwe technologie voor iPad-behuizingen is ideaal voor alle omgevingen vanwege de hoge mate van servicegerichtheid en betrokkenheid naar de klant toe en vanwege de nieuwe mogelijkheden voor gegevensanalyse.iPad-verkoopsystemen bevatten echter wel enkele grote uitdagingen. Alleen Kensington biedt de veiligheid en stevigheid die worden vereist door iPad-verkoopomgevingen.De modulaire iPad-behuizing van de Kensington SecureBack M-serie biedt de perfecte combinatie van behoud van mobiliteit, een mooi uiterlijk en een goede diefstalbeveiliging. Het is volledig compatibel met de vierde en derde generatie iPad en de iPad 2. Het werkt bovendien naadloos samen met het ClickSafe-slot (apart verkrijgbaar) voor beveiliging met n klik, zonder sleutels en zonder gedoe.De behuizing van de SecureBack M-serie omvat uw iPad met een stevige, onopvallende hoes die de iPad beschermt tegen stoten en krassen. Er zijn bovendien ingebouwde dekplaatjes voor de aan/uit-knop en volumeregelaar zodat deze niet onbedoeld kunnen worden ingedrukt. Om de slanke belijning van de iPad te behouden zijn er mogelijkheiden voor zowel kabelgeleiding als kabelbehuizing. De iPad-behuizing van de SecureBack M-serie is bovendien geschikt voor VESA-bevestiging met gebruik van de bijgeleverde VESA-schroeven voor perfecte plaatsing.Bescherm uw investering en vergroot de versteviging en beveiliging van uw iPad met de modulaire iPad-behuizing van de SecureBack M-serie.- Behoud de vormgeving en mobiliteit van de iPad terwijl u de beveiliging en bescherming vergroot- Compatibel met iPad 2-, nieuwe iPad- en vierde generatie iPad-tablets- Ingebouwd ClickSafe-anker werkt naadloos met het uiterst veilige ClickSafe-slot (apart verkrijgbaar)- Opties voor kabelgeleiding en -behuizing- Dekplaatjes voor de aan/uit- en volumeknop voorkomen onbedoeld gebruik- Geschikt voor VESA-bevestiging (75 mm en 100 mm) met meegeleverde schroeven- Verstelbare standaard K67786WW beschikbaar (apart verkrijgbaar)- iPad niet inbegrepen.
Centralpoint.nl
167266422Infocus JTouch 55-inch Touchscreen (INF5520A-NOPC)
Infocus JTouch 55-inch Touchscreen (INF5520A-NOPC)
€ 2,461.14
http://www02.cp-static.com/objects/low_pic/d/d70/1349230375_touch-screen-monitoren-infocus-jtouch-inf5520a-nopc.jpg
touch screen-monitoren
Sluit de 55-inch InFocus JTouch-Touchscreen aan op uw notebook, en inspireer uw publiek door het heldere en kleurrijke beeld met touch functionaliteit.- 55-inch 1080p touchscreen voor een geweldige prijs- Gebruik al uw Windows-programmas, ook oudere, via het touchscherm- Interactieve, heldere en haarscherpe presentaties onder alle lichtomgevingen- Touch-overlay zorgt voor buitengewoon nauwkeurige aanrakingen, sleepbewegingen en gebaren- Meerdere manieren om uw notebook aan te sluiten en weer te geven- Compatibel met interactieve whiteboard-software op uw pcHelder, kleurrijk, interactiefMet JTouch komt uw boodschap goed over en kunt u helder, kleurrijk en duidelijk communiceren met uw publiek.- Uw beelden, teksten en video's zijn prettig om te bekijken, zelfs in grote ruimten met helder omgevingslicht- Touchscreen met meerdere aanraakpunten en schermgebaren via Windows 7/8- Interactie via een touchscreen zorgt voor betrokkenheid van het publiek, of dat nu in de klas is, in de bestuurskamer of bij een beurs- Betrek uw studenten bij uw presentatie- Trek klanten aan- Test en presenteer touch-applicaties- Mogelijkheden voor whiteboards en aantekeningen met de optionele InFocus BigNote-softwarevoor uw pcEenvoudig aan te sluitenMet JTouch kunt u op meerdere manieren de inhoud van uw computer en uw media weergeven- Geef de inhoud van uw computer weer via HDMI, VGA of componentvideo of draadloos via de optionele InFocus LiteShow-adapter- Touchscreen via uw pc met de meegeleverde USB-kabel van type A.- Geen installatie van software nodig- Sluit het scherm aan op uw kamerbedieningssysteem via de RS232-poort- Audio-aansluitingen voor versterking van het geluidLocatie, locatie, locatieZet de JTouch vast op de muur met de standaard-VESA-montage of monteer deze op een optioneel verrijdbaar InFocus-meubel.Met een mobiel meubel kunt u het apparaat op meerdere locaties in een kamer neerzetten of verplaatsen naar andere ruimten, net waar u op dat moment iets wilt laten zien.
Centralpoint.nl
167266423Infocus JTouch 70-inch Touchscreen (INF7001)
Infocus JTouch 70-inch Touchscreen (INF7001)
€ 3,383.16
http://www01.cp-static.com/objects/low_pic/5/554/1349153658_public-displays-infocus-jtouch-70-inf7001.jpg
public displays
70-inch Touchscreen voor uw pc70-inch Touchscreen voor boeiende presentatiesSluit de 70-inch InFocus JTouch-Touchscreen aan op uw notebook, en inspireer uw publiek door het heldere en kleurrijke beeld met touch functionaliteit.- 70-inch 1080p touchscreen voor een geweldige prijs- Gebruik al uw Windows-programmas, ook oudere, via het touchscherm- Interactieve, heldere en haarscherpe presentaties onder alle lichtomgevingen- Touch-overlay zorgt voor buitengewoon nauwkeurige aanrakingen, sleepbewegingen en gebaren- Meerdere manieren om uw notebook aan te sluiten en weer te geven- Compatibel met interactieve whiteboard-software op uw pcHelder, kleurrijk, interactiefMet JTouch komt uw boodschap goed over en kunt u helder, kleurrijk en duidelijk communiceren met uw publiek.- Uw beelden, teksten en video's zijn prettig om te bekijken, zelfs in grote ruimten met helder omgevingslicht- Touchscreen met meerdere aanraakpunten en schermgebaren via Windows 7/8- Interactie via een touchscreen zorgt voor betrokkenheid van het publiek, of dat nu in de klas is, in de bestuurskamer of bij een beurs- Betrek uw studenten bij uw presentatie- Trek klanten aan- Test en presenteer touch-applicaties- Mogelijkheden voor whiteboards en aantekeningen met de optionele InFocus BigNote-softwarevoor uw pcEenvoudig aan te sluitenMet JTouch kunt u op meerdere manieren de inhoud van uw computer en uw media weergeven- Geef de inhoud van uw computer weer via HDMI, VGA of componentvideo of draadloos via de optionele InFocus LiteShow-adapter- Touchscreen via uw pc met de meegeleverde USB-kabel van type A.- Geen installatie van software nodig- Sluit het scherm aan op uw kamerbedieningssysteem via de RS232-poort- Audio-aansluitingen voor versterking van het geluidLocatie, locatie, locatieZet de JTouch vast op de muur met de standaard-VESA-montage of monteer deze op een optioneel verrijdbaar InFocus-meubel.Met een mobiel meubel kunt u het apparaat op meerdere locaties in een kamer neerzetten of verplaatsen naar andere ruimten, net waar u op dat moment iets wilt laten zien.
Centralpoint.nl
167761810Pamflet 2.NL
Pamflet 2.NL
€ 19.50
http://www.daisycon.com/images/xml/noimage.gif
boek
stempel (on)geschikt 60 visies op werk voor iedereen. Dit pamflet toont de betrokkenheid en het optimisme in de samenleving....
Bruna
167780805Ouders bij de les
Ouders bij de les
€ 19.90
http://www.bruna.nl/is-bin/intershop.static/WFS/Bruna-B2C-Site/Bruna-B2C/nl_NL/thumbnail/1/8/9037700918.jpg
boek
betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind. In het funderend onderwijs neemt de rijksoverheid een steeds...
Bruna
167780845
€ 0.00
geen titel
168941573
€ 0.00
geen titel
168941574Bunnies Bink Berg jongensboot blauw en camel
Bunnies Bink Berg jongensboot blauw en camel
€ 67.46
http://www.vanmourikschoenen.nl/media/colorall/9062071configshp1/blauw.jpg
boys
Bunnies Bink Berg jongensboot blauw en camel + Leren schoen en leren binnenvoering zorgen voor een ademend vermogen (droge voetjes); + Rubberen zool is slijtvast en soepel. BunniesJR Filosofie: Een authentiek verhaal wat zich kenmerkt door vakmanschap, betrokkenheid en dadendrang. Door te luisteren naar de doelgroep weten we precies wat er speelt en kunnen we inspelen op verlangens. Op deze manier is iedereen onderdeel van het merk. Ontwikkeling staat hoog in het vaandel. Daarom hebben alle BUNNIESJR een eigen identiteit. Een identiteit die aansluit bij de 3 fases die een kindje tegenkomt bij het zetten van de eerste stapjes. BabyBunnies, FlexBunnies en StapBunnies. Van engeltje tot boef, iedereen heeft zijn beste maatjes nodig! Door sterk bij onszelf te blijven en echte verhalen te vertellen helpen we de jonge moeder een keuze te maken die gebasseerd is op vertrouwen, kwaliteit, design en prijs..
Van Mourik Schoenen
168941725Bunnies Pelle Pit blauw en beige
Bunnies Pelle Pit blauw en beige
€ 58.46
http://www.vanmourikschoenen.nl/media/colorall/9068651configshp1/blauw.jpg
boys
Bunnies Pelle Pit blauw en beige + Leuke eerste jongensschoen met klittenband voor gemakkelijk aan- en uittrekken; + Leren schoenen met leren binnenvoering geven een ademend vermogen; + Rubberen zool is flexibel. BunniesJR Filosofie: Een authentiek verhaal wat zich kenmerkt door vakmanschap, betrokkenheid en dadendrang. Door te luisteren naar de doelgroep weten we precies wat er speelt en kunnen we inspelen op verlangens. Op deze manier is iedereen onderdeel van het merk. Ontwikkeling staat hoog in het vaandel. Daarom hebben alle BUNNIESJR een eigen identiteit. Een identiteit die aansluit bij de 3 fases die een kindje tegenkomt bij het zetten van de eerste stapjes. BabyBunnies, FlexBunnies en StapBunnies. Van engeltje tot boef, iedereen heeft zijn beste maatjes nodig! Door sterk bij onszelf te blijven en echte verhalen te vertellen helpen we de jonge moeder een keuze te maken die gebasseerd is op vertrouwen, kwaliteit, design en prijs.
Van Mourik Schoenen
168941726Bunnies Pedro Pit bootschoen blauw en grijs
Bunnies Pedro Pit bootschoen blauw en grijs
€ 58.46
http://www.vanmourikschoenen.nl/media/colorall/9068629configshp1/blauw.jpg
boys
Bunnies Pedro Pit bootschoen blauw en grijs + Leuke eerste (boot)schoen; + Leren schoenen met leren binnenvoering geven een ademend vermogen; + Rubberen zool is flexibel. BunniesJR Filosofie: Een authentiek verhaal wat zich kenmerkt door vakmanschap, betrokkenheid en dadendrang. Door te luisteren naar de doelgroep weten we precies wat er speelt en kunnen we inspelen op verlangens. Op deze manier is iedereen onderdeel van het merk. Ontwikkeling staat hoog in het vaandel. Daarom hebben alle BUNNIESJR een eigen identiteit. Een identiteit die aansluit bij de 3 fases die een kindje tegenkomt bij het zetten van de eerste stapjes. BabyBunnies, FlexBunnies en StapBunnies. Van engeltje tot boef, iedereen heeft zijn beste maatjes nodig! Door sterk bij onszelf te blijven en echte verhalen te vertellen helpen we de jonge moeder een keuze te maken die gebasseerd is op vertrouwen, kwaliteit, design en prijs.
Van Mourik Schoenen
170073611Infocus JTouch 65-inch Touchscreen (INF6501A)
Infocus JTouch 65-inch Touchscreen (INF6501A)
€ 2,752.75
http://www02.cp-static.com/objects/low_pic/b/b53/1349255873_public-displays-infocus-jtouch-65-inf6501a.jpg
public displays
Sluit de 65-inch InFocus JTouch-Touchscreen aan op uw notebook, en inspireer uw publiek door het heldere en kleurrijke beeld met touch functionaliteit.- 65-inch 1080p touchscreen voor een geweldige prijs- Gebruik al uw Windows-programmas, ook oudere, via het touchscherm- Interactieve, heldere en haarscherpe presentaties onder alle lichtomgevingen- Touch-overlay zorgt voor buitengewoon nauwkeurige aanrakingen, sleepbewegingen en gebaren- Meerdere manieren om uw notebook aan te sluiten en weer te geven- Compatibel met interactieve whiteboard-software op uw pcHelder, kleurrijk, interactiefMet JTouch komt uw boodschap goed over en kunt u helder, kleurrijk en duidelijk communiceren met uw publiek.- Uw beelden, teksten en video's zijn prettig om te bekijken, zelfs in grote ruimten met helder omgevingslicht- Touchscreen met meerdere aanraakpunten en schermgebaren via Windows 7/8- Interactie via een touchscreen zorgt voor betrokkenheid van het publiek, of dat nu in de klas is, in de bestuurskamer of bij een beurs- Betrek uw studenten bij uw presentatie- Trek klanten aan- Test en presenteer touch-applicaties- Mogelijkheden voor whiteboards en aantekeningen met de optionele InFocus BigNote-softwarevoor uw pcEenvoudig aan te sluitenMet JTouch kunt u op meerdere manieren de inhoud van uw computer en uw media weergeven- Geef de inhoud van uw computer weer via HDMI, VGA of componentvideo of draadloos via de optionele InFocus LiteShow-adapter- Touchscreen via uw pc met de meegeleverde USB-kabel van type A.- Geen installatie van software nodig- Sluit het scherm aan op uw kamerbedieningssysteem via de RS232-poort- Audio-aansluitingen voor versterking van het geluidLocatie, locatie, locatieZet de JTouch vast op de muur met de standaard-VESA-montage of monteer deze op een optioneel verrijdbaar InFocus-meubel.Met een mobiel meubel kunt u het apparaat op meerdere locaties in een kamer neerzetten of verplaatsen naar andere ruimten, net waar u op dat moment iets wilt laten zien.
Centralpoint.nl
170480820Gung Ho!
Gung Ho!
€ 17.50
http://www.bruna.nl/is-bin/intershop.static/WFS/Bruna-B2C-Site/Bruna-B2C/nl_NL/thumbnail/2/4/2/9789047000242.jpg
boek
een overtuigende methode om uw medewerkers te inspireren. BUSINESS BIBLIOTHEEK Persoonlijke betrokkenheid van medewerkers is in...
Bruna
170480976De broedfactor
De broedfactor
€ 21.99
http://www.bruna.nl/is-bin/intershop.static/WFS/Bruna-B2C-Site/Bruna-B2C/nl_NL/thumbnail/6/6/3/9789047003663.jpg
eBook
betrokkenheid aanwakkeren in organisaties en samenleving. Veel mensen willen hun verlangens en frustraties over hun organisatie en...
Bruna
170488825Burgers tegen beleid
Burgers tegen beleid
€ 39.95
http://www.bruna.nl/is-bin/intershop.static/WFS/Bruna-B2C-Site/Bruna-B2C/nl_NL/thumbnail/4/8/3/9789052603483.jpg
boek
een analyse van dynamiek in politieke betrokkenheid. Het gebeurt vrij vaak dat burgers tegen beleid in actie komen. In deze...
Bruna
170492713De kracht van duurzaam veranderen
De kracht van duurzaam veranderen
€ 29.95
http://www.bruna.nl/is-bin/intershop.static/WFS/Bruna-B2C-Site/Bruna-B2C/nl_NL/thumbnail/2/4/4/9789055942244.jpg
boek
leiderschap verleiding betrokkenheid en succes. Duurzaamheid is noodzaak geworden. Het lineaire groeimodel maakt plaats...
Bruna
170494138Zen in actie
Zen in actie
€ 16.95
boek
over spiritualiteit, zakendoen en sociale betrokkenheid.
Bruna
170497904De rol van verpleegkundigen bij medische beslissingen rond het levenseinde
De rol van verpleegkundigen bij medische beslissingen rond het levenseinde
€ 32.00
boek
verslag van een landelijk onderzoek naar betrokkenheid en praktijken. Aan medische beslissingen rond het levenseinde wordt in onze samenleving...
Bruna
170498055Operationeel betrokkenheid
Operationeel betrokkenheid
€ 39.95
boek
prestatiesturing en bedrijfsvoering Nederlandse politie. Politiewetenschap. Wat zijn de gevolgen van de invoering van prestatiesturing op de interne...
Bruna
170498628Oorlog op afstand
Oorlog op afstand
€ 12.95
http://www.bruna.nl/is-bin/intershop.static/WFS/Bruna-B2C-Site/Bruna-B2C/nl_NL/thumbnail/3/5/9789059115835.jpg
boek
de betrokkenheid van Iran bij de terreurbewegingen Hezbollah, Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad. CIDI informatie-reeks. Iran heeft sinds de val van de Sjan en het begin van de islamitische...
Bruna
170503799De warme stad
De warme stad
€ 16.95
http://www.bruna.nl/is-bin/intershop.static/WFS/Bruna-B2C-Site/Bruna-B2C/nl_NL/thumbnail/8/3/9062244483.jpg
boek
betrokkenheid bij het publieke domein.
Bruna
170521656Effectieve ouderparticipatie in het jeugdstrafproces
Effectieve ouderparticipatie in het jeugdstrafproces
€ 16.90
http://www.bruna.nl/is-bin/intershop.static/WFS/Bruna-B2C-Site/Bruna-B2C/nl_NL/thumbnail/7/5/0/9789088502750.jpg
boek
de Utrechtse pilot Versterken Betrokkenheid Ouders.
Bruna
170521709Ouders en school
Ouders en school
€ 13.90
http://www.bruna.nl/is-bin/intershop.static/WFS/Bruna-B2C-Site/Bruna-B2C/nl_NL/thumbnail/3/2/0/9789088503320.jpg
boek
succesfactoren voor betrokkenheid. Tegenwoordig is er geen discussie meer over de vraag of ouders betrokken...
Bruna
170538548De kleuren van de kameleon
De kleuren van de kameleon
€ 24.95
boek
een verkennend onderzoek naar de betrokkenheid van politieambtenaren bij eerconflicten. In het leven bekleden mensen verschillende sociale posities: zo zijn ze...
Bruna
170742244
€ 0.00
geen titel
170742295
€ 0.00
geen titel
170742383
€ 0.00
geen titel
170742387
€ 0.00
geen titel
170745283
€ 0.00
geen titel
170765472
€ 0.00
geen titel
170766140
€ 0.00
geen titel
170766220
€ 0.00
geen titel
170782269
€ 0.00
geen titel
170782270
€ 0.00
geen titel
170782271
€ 0.00
geen titel
170879247
€ 0.00
geen titel
171911298Infocus JTouch 70-inch Touchscreen  + muurbeugel + whiteboard software (INF7001-BUNDLE1)
Infocus JTouch 70-inch Touchscreen + muurbeugel + whiteboard software (INF7001-BUNDLE1)
€ 2,761.22
http://www02.cp-static.com/objects/low_pic/a/a82/1349237623_public-displays-infocus-jtouch-70-inf7001-bundle1.jpg
public displays
Unieke promotie van InFocus, de 70-inch touchscreen van InFocus met muurbeugel en InFocus BigNote, interactieve whiteboard software. Profiteer nu van deze unieke aanbieding!Sluit de 70-inch InFocus JTouch-Touchscreen aan op uw notebook, en inspireer uw publiek door het heldere en kleurrijke beeld met touch functionaliteit.- 70-inch 1080p touchscreen voor een geweldige prijs- Gebruik al uw Windows-programmas, ook oudere, via het touchscherm- Interactieve, heldere en haarscherpe presentaties onder alle lichtomgevingen- Touch-overlay zorgt voor buitengewoon nauwkeurige aanrakingen, sleepbewegingen en gebaren- Meerdere manieren om uw notebook aan te sluiten en weer te geven- Compatibel met interactieve whiteboard-software op uw pcHelder, kleurrijk, interactiefMet JTouch komt uw boodschap goed over en kunt u helder, kleurrijk en duidelijk communiceren met uw publiek.- Uw beelden, teksten en video's zijn prettig om te bekijken, zelfs in grote ruimten met helder omgevingslicht- Touchscreen met meerdere aanraakpunten en schermgebaren via Windows 7/8- Interactie via een touchscreen zorgt voor betrokkenheid van het publiek, of dat nu in de klas is, in de bestuurskamer of bij een beurs- Betrek uw studenten bij uw presentatie- Trek klanten aan- Test en presenteer touch-applicaties- Mogelijkheden voor whiteboards en aantekeningen met de optionele InFocus BigNote-softwarevoor uw pcEenvoudig aan te sluitenMet JTouch kunt u op meerdere manieren de inhoud van uw computer en uw media weergeven- Geef de inhoud van uw computer weer via HDMI, VGA of componentvideo of draadloos via de optionele InFocus LiteShow-adapter- Touchscreen via uw pc met de meegeleverde USB-kabel van type A.- Geen installatie van software nodig- Sluit het scherm aan op uw kamerbedieningssysteem via de RS232-poort- Audio-aansluitingen voor versterking van het geluidLocatie, locatie, locatieZet de JTouch vast op de muur met de standaard-VESA-montage of monteer deze op een optioneel verrijdbaar InFocus-meubel.Met een mobiel meubel kunt u het apparaat op meerdere locaties in een kamer neerzetten of verplaatsen naar andere ruimten, net waar u op dat moment iets wilt laten zien.
Centralpoint.nl
171911299Infocus JTouch 70-inch Touchscreen  + verrijdbare trolley + whiteboard softwar (INF7001-BUNDLE2)
Infocus JTouch 70-inch Touchscreen + verrijdbare trolley + whiteboard softwar (INF7001-BUNDLE2)
€ 3,120.59
http://www02.cp-static.com/objects/low_pic/c/cb9/1349237643_public-displays-infocus-jtouch-70-inf7001-bundle2.jpg
public displays
Unieke promotie van InFocus, de 70-inch touchscreen van InFocus met verrijdbare trolley en InFocus BigNote, interactieve whiteboard software. Profiteer nu van deze unieke aanbieding!Sluit de 70-inch InFocus JTouch-Touchscreen aan op uw notebook, en inspireer uw publiek door het heldere en kleurrijke beeld met touch functionaliteit.- 70-inch 1080p touchscreen voor een geweldige prijs- Gebruik al uw Windows-programmas, ook oudere, via het touchscherm- Interactieve, heldere en haarscherpe presentaties onder alle lichtomgevingen- Touch-overlay zorgt voor buitengewoon nauwkeurige aanrakingen, sleepbewegingen en gebaren- Meerdere manieren om uw notebook aan te sluiten en weer te geven- Compatibel met interactieve whiteboard-software op uw pcHelder, kleurrijk, interactiefMet JTouch komt uw boodschap goed over en kunt u helder, kleurrijk en duidelijk communiceren met uw publiek.- Uw beelden, teksten en video's zijn prettig om te bekijken, zelfs in grote ruimten met helder omgevingslicht- Touchscreen met meerdere aanraakpunten en schermgebaren via Windows 7/8- Interactie via een touchscreen zorgt voor betrokkenheid van het publiek, of dat nu in de klas is, in de bestuurskamer of bij een beurs- Betrek uw studenten bij uw presentatie- Trek klanten aan- Test en presenteer touch-applicaties- Mogelijkheden voor whiteboards en aantekeningen met de optionele InFocus BigNote-softwarevoor uw pcEenvoudig aan te sluitenMet JTouch kunt u op meerdere manieren de inhoud van uw computer en uw media weergeven- Geef de inhoud van uw computer weer via HDMI, VGA of componentvideo of draadloos via de optionele InFocus LiteShow-adapter- Touchscreen via uw pc met de meegeleverde USB-kabel van type A.- Geen installatie van software nodig- Sluit het scherm aan op uw kamerbedieningssysteem via de RS232-poort- Audio-aansluitingen voor versterking van het geluidLocatie, locatie, locatieZet de JTouch vast op de muur met de standaard-VESA-montage of monteer deze op een optioneel verrijdbaar InFocus-meubel.Met een mobiel meubel kunt u het apparaat op meerdere locaties in een kamer neerzetten of verplaatsen naar andere ruimten, net waar u op dat moment iets wilt laten zien.
Centralpoint.nl
172289393Hotel Hannover
Hotel Hannover
€ 57.00
Onbekend
Of u nu van plan bent een familiefeest, een kerstfeest of een bedrijfsfeest te organiseren, het is allemaal mogelijk in een van de vele zalen van Hotel Hannover. Als u een bijzondere en onvergetelijke gebeurtenis wilt plannen, kan Hotel Hannover u bijstaan met het competente en vriendelijke team van medewerkers. Het hotel heeft een unieke, panoramische locatie en de warme betrokkenheid van het ervaren team zorgt voor het beste uitgangspunt voor een geslaagd evenement. De vergaderzalen hebben een capaciteit van maximaal 100 personen, afhankelijk van uw stoelwensen. Er is moderne technische apparatuur beschikbaar voor professionele presentaties. In de spa kunt u genieten van een aantal ontspannende en verkwikkende behandelingen, van vitamine C-procedures, via verschillende gezichtsbehandelingen tot nageldesign.
mdHotels
172959034
€ 0.00
geen titel
172959683
€ 0.00
geen titel
172959763
€ 0.00
geen titel
172975344
€ 0.00
geen titel
172975345
€ 0.00
geen titel
172975346
€ 0.00
geen titel
172996369Infocus PROMOTIE JTouch 55-inch Touchscreen incl. BigNote Whiteboard Software (INF5520A-NOPCBNDL)
Infocus PROMOTIE JTouch 55-inch Touchscreen incl. BigNote Whiteboard Software (INF5520A-NOPCBNDL)
€ 2,000.13
http://www02.cp-static.com/objects/low_pic/5/5f1/1349267963_touch-screen-monitoren-infocus-inf5520a-nopc-bundle-inf5520a-nopcbndl.jpg
touch screen-monitoren
Sluit de 55-inch InFocus JTouch-Touchscreen aan op uw notebook, en inspireer uw publiek door het heldere en kleurrijke beeld met touch functionaliteit.- 55-inch 1080p touchscreen voor een geweldige prijs- Gebruik al uw Windows-programmas, ook oudere, via het touchscherm- Interactieve, heldere en haarscherpe presentaties onder alle lichtomgevingen- Touch-overlay zorgt voor buitengewoon nauwkeurige aanrakingen, sleepbewegingen en gebaren- Meerdere manieren om uw notebook aan te sluiten en weer te geven- Compatibel met interactieve whiteboard-software op uw pcHelder, kleurrijk, interactiefMet JTouch komt uw boodschap goed over en kunt u helder, kleurrijk en duidelijk communiceren met uw publiek.- Uw beelden, teksten en video's zijn prettig om te bekijken, zelfs in grote ruimten met helder omgevingslicht- Touchscreen met meerdere aanraakpunten en schermgebaren via Windows 7/8- Interactie via een touchscreen zorgt voor betrokkenheid van het publiek, of dat nu in de klas is, in de bestuurskamer of bij een beurs- Betrek uw studenten bij uw presentatie- Trek klanten aan- Test en presenteer touch-applicaties- Mogelijkheden voor whiteboards en aantekeningen met de optionele InFocus BigNote-softwarevoor uw pcEenvoudig aan te sluitenMet JTouch kunt u op meerdere manieren de inhoud van uw computer en uw media weergeven- Geef de inhoud van uw computer weer via HDMI, VGA of componentvideo of draadloos via de optionele InFocus LiteShow-adapter- Touchscreen via uw pc met de meegeleverde USB-kabel van type A.- Geen installatie van software nodig- Sluit het scherm aan op uw kamerbedieningssysteem via de RS232-poort- Audio-aansluitingen voor versterking van het geluidLocatie, locatie, locatieZet de JTouch vast op de muur met de standaard-VESA-montage of monteer deze op een optioneel verrijdbaar InFocus-meubel.Met een mobiel meubel kunt u het apparaat op meerdere locaties in een kamer neerzetten of verplaatsen naar andere ruimten, net waar u op dat moment iets wilt laten zien.InFocus BigNote - interactieve whiteboard softwareInteractieve whiteboard-software voor BigTouch of andere Windows-pc. Verander uw BigTouch om tot een interactief whiteboard. Met InFocus BigNote maakt u een effectief interactief whiteboard van uw InFocus BigTouch. Maak notities, teken, annoteer en deel uw werk met deze gebruiksvriendelijke software- Markers, markeringen, vormen en lijnen in vele kleuren- Schrijf interactief op een whiteboard, dat tot wel 10x in alle richtingen uitgebreid kan worden- Maak notities op het scherm en bewaar alle wijzigingen- Deel uw bestanden per e-mail vanuit uw e-mailprogramma- Bestanden zijn uitwisselbaar met de InFocus Mondopad- Te gebruiken op iedere pc met Windows 7 of Windows 8Functies en voordelen van BigNote- Informatie vastleggen en ideen delen- U heeft de beschikking over een complete set schrijf- en tekenhulpmiddelen, pennen, markers, vormen en lijnen in meerdere kleuren- Maak aantekeningen op PPT-slides, spreadsheets, ontwerpen en meer- Verzamel, bewaar en verstuur alles wat u in BigNote maakt- Bestanden zijn onderling compatibel met InFocus Mondopad- Maak volledig gebruik van de interactieve touchmogelijkheden van BigTouch
Centralpoint.nl
173069302
€ 0.00
geen titel
173717734Betrokkenheid van derden bij contractbreuk
Betrokkenheid van derden bij contractbreuk
€ 34.95
boek
tortious interference with contractual relations. Overeenkomsten werken alleen tussen de contractspartijen. Wanneer een...
Bruna
173753314Infocus JTouch 55-inch Touchscreen (INF5520A-NOPC)
Infocus JTouch 55-inch Touchscreen (INF5520A-NOPC)
€ 2,430.89
http://www02.cp-static.com/objects/low_pic/e/e20/1349230375_public-displays-infocus-jtouch-inf5520a-nopc.jpg
public displays
Sluit de 55-inch InFocus JTouch-Touchscreen aan op uw notebook, en inspireer uw publiek door het heldere en kleurrijke beeld met touch functionaliteit.- 55-inch 1080p touchscreen voor een geweldige prijs- Gebruik al uw Windows-programmas, ook oudere, via het touchscherm- Interactieve, heldere en haarscherpe presentaties onder alle lichtomgevingen- Touch-overlay zorgt voor buitengewoon nauwkeurige aanrakingen, sleepbewegingen en gebaren- Meerdere manieren om uw notebook aan te sluiten en weer te geven- Compatibel met interactieve whiteboard-software op uw pcHelder, kleurrijk, interactiefMet JTouch komt uw boodschap goed over en kunt u helder, kleurrijk en duidelijk communiceren met uw publiek.- Uw beelden, teksten en video's zijn prettig om te bekijken, zelfs in grote ruimten met helder omgevingslicht- Touchscreen met meerdere aanraakpunten en schermgebaren via Windows 7/8- Interactie via een touchscreen zorgt voor betrokkenheid van het publiek, of dat nu in de klas is, in de bestuurskamer of bij een beurs- Betrek uw studenten bij uw presentatie- Trek klanten aan- Test en presenteer touch-applicaties- Mogelijkheden voor whiteboards en aantekeningen met de optionele InFocus BigNote-softwarevoor uw pcEenvoudig aan te sluitenMet JTouch kunt u op meerdere manieren de inhoud van uw computer en uw media weergeven- Geef de inhoud van uw computer weer via HDMI, VGA of componentvideo of draadloos via de optionele InFocus LiteShow-adapter- Touchscreen via uw pc met de meegeleverde USB-kabel van type A.- Geen installatie van software nodig- Sluit het scherm aan op uw kamerbedieningssysteem via de RS232-poort- Audio-aansluitingen voor versterking van het geluidLocatie, locatie, locatieZet de JTouch vast op de muur met de standaard-VESA-montage of monteer deze op een optioneel verrijdbaar InFocus-meubel.Met een mobiel meubel kunt u het apparaat op meerdere locaties in een kamer neerzetten of verplaatsen naar andere ruimten, net waar u op dat moment iets wilt laten zien.
Centralpoint.nl
Vorige 209 tot 312 van 313 Volgende


Televisie (300x250)
Televisie (300x250)